Datum uitspraak: 11-04-2014
Nummer uitspraak: 106085/106096
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Bezwaarde is werkzaam in het I-onderwijs en voert aan dat zij werkzaamheden op LC-niveau verricht, net als haar collega's die een LC-functie hebben. Het verschil tussen de toegekende functie Docent 3 LB en de door bezwaarde beoogde functie Docent 2 LC heeft met name betrekking op de kenmerken 2, 'doel van de werkzaamheden', 10, 'controle' en 11, 'de vereiste kennis', waar de LC-functie een 4 scoort en de LB-functie een 3. Gezien de feitelijk opgedragen werkzaamheden heeft de werkgever in redelijkheid en billijkheid de functie Docent 3 LB aan bezwaarde toegekend. De procedure zoals neergelegd in het implementatieplan kan leiden tot een feitelijke ongelijkheid zoals die nu tussen de collega's binnen de I mogelijk is ontstaan. De Landelijke Bezwarencommissie Functiewaardering is echter niet de geëigende plaats om dit, middels een procedure, aan de orde te stellen. Bezwaar ongegrond.

Trefwoorden: