Datum uitspraak: 02-04-2014
Nummer uitspraak: 106072/106073
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Bezwaarden zijn al langere tijd belast met het zelfstandig continueren van lessen vanaf het punt waar de door hen te vervangen docenten met de lesstof zijn gebleven. Deze werkzaamheden gaan substantieel verder dan het opvangen van leerlingen en het nakijken van huiswerk. Bezwaarden ontvangen aanwijzingen die vaak inhoudelijk zeer beperkt zijn, waardoor voor de feitelijke invulling van de te vervangen uren veel zelfstandige ruimte bestaat. Toezicht in de klas wordt op bezwaarden niet gehouden. De diversiteit van de lessen die bezwaarden vervangen is groot. Voorts nemen bezwaarden lessen waar, waarbij een technisch onderwijsassistent aanwezig is. De bezwaren zijn gegrond. De werkgever wordt opgedragen de werkzaamheden van bezwaarden te laten beschrijven en te laten waarderen door een externe functiewaarderingsdeskundige.

Trefwoorden: