Datum uitspraak: 09-02-2012
Nummer uitspraak: 105096/105097/105098/105099/105100/105101
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Bezwaarden zijn onderwijsassistent binnen het cluster-4 onderwijs. Bezwaarden hebben op verzoek van de werkgever de leerkracht, met wie zij 1 op 1 samenwerkten in de klas, bij diens afwezigheid regelmatig en soms langdurig vervangen. De werkgever verlangt dat bezwaarden de lesstof beheersen. Tijdens de vervanging van de leerkracht gingen bezwaarden door met herhalingsstof en nieuwe lesstof. Bezwaarden beantwoorden vragen van leerlingen over de lesstof, grijpen zelfstandig in bij (gewelds)incidenten in de klas en bespreken de incidenten met de betrokken ouders en de  teamleider. Alhoewel de functiebeschrijving aanpassing behoeft, acht de Commissie zich voldoende over de werkzaamheden van bezwaarden voorgelicht om in het kader van FUWA PO tot een eigen inhoudelijke waardering te komen van die werkzaamheden. Daarbij is de structurele aard van de vervangings-werkzaamheden en de door de werkgever verlangde beheersing bij bezwaarden van de leerstof zwaarwegend. De waardering door de Commissie wijkt op de kenmerken 1, 3, 4, 6, 8, 11 en 13 af van de waardering van de functie Onderwijsassistent. Een waardering in schaal 6, hoofdgroep III b is passend. Bezwaren gegrond.

Trefwoorden: