Datum uitspraak: 14-11-2013
Nummer uitspraak: 105772
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De functiebeschrijving is juist en kan dienen als basis voor waardering van de functie. De bezwaren van bezwaarden richten zich tegen de scores op de kenmerken 2 en 10.
De roosterplanner realiseert een deelproduct. De door de sectoren aangeleverde gegevens en de richtlijnen vanuit het management zijn gegeven. De roosterplanner plant op basis hiervan de inzet van personeel en het gebruik van middelen en faciliteiten. Aldus is de score van 2 op dit kenmerk correct. Dat sprake zou zijn van afstemming van de toepassing van de regels en uitvoering, zoals bezwaarden hebben aangevoerd, is op zich juist, maar dit betreft niet de score op kenmerk 2, maar de score op kenmerk 14, die met een 3 correct is gewaardeerd. Voor de score op kenmerk 10 geldt dat de functionaris verantwoording schuldig is aan de toegewezen leidinggevende over de tijdige oplevering van sluitende plannen. Juistheid, tijdigheid en ook volledigheid vormen onderdeel van score 2 op dit kenmerk. Een beoordeling hoofdzakelijk op grond van kwaliteit, zoals bij score 3 aan de orde is, blijkt niet uit de functiebeschrijving en is ook voor het overige door de bezwaarden niet aannemelijk gemaakt.
Het bezwaar is ongegrond.

Trefwoorden: