Datum uitspraak: 05-11-2002
Nummer uitspraak: 102061/102062/102064
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemers stellen dat de procedure onzorgvuldig is geweest en te lang heeft geduurd. De functiebeschrijving zou voorts onvolledig zijn en, na aanpassing, een hogere schaal dan de toegekende schaal 11 rechtvaardigen. De Commissie acht het bezwaar tegen de procedure ongegrond omdat niet is gebleken dat het invoeringsplan niet zorgvuldig is gevolgd. Voorts zijn de werknemers niet aantoonbaar benadeeld. Ten aanzien van het bezwaar tegen de functiebeschrijving gaat de Commissie uit van de terzake door de interne bezwarencommissie vastgestelde feiten zodat ook dit bezwaar ongegrond wordt verklaard. Het bezwaar tegen de waardering wordt door de Commissie gegrond verklaard. De door de werkgever op de kenmerken 3 en 8 toegekende score 3 acht de Commissie niet juist. De Commissie kent op deze kenmerken een score 4 toe, evenals de LAC destijds had geadviseerd en ook de werkgever zelf destijds had toegekend.
Bezwaren tegen waardering gegrond.

Trefwoorden: