Datum uitspraak: 28-11-2018
Nummer uitspraak: 108387 en 108388
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De vso-school vraagt voor twee leerlingen een tlv met bekostigingsniveau 2 (midden). Het samenwerkingsverband kent bekostigingsniveau 1 (laag) toe. Volgens het samenwerkingsverband is dit voldoende omdat de leerlingen niet fulltime naar school gaan en al een individuele begeleider uit het persoonsgebonden budget hebben.

Advies van de Commissie
Het samenwerkingsverband moet de besluiten aanhouden totdat het duidelijk heeft gemaakt welke informatie het nodig heeft voor de beoordeling van de aanvraag.

Toelichting
Vanuit de Wet langdurige zorg hebben de leerlingen een persoonsgebonden budget. Een deel daarvan wordt vanuit privé ingezet voor extra zorg op school. Het samenwerkingsverband mag deze zorgmiddelen niet meenemen bij de beoordeling van de hoogte van de bekostigingscategorie. Daarvoor is de onderwijsondersteuningsbehoefte van de leerlingen doorslaggevend.
De criteria uit het ondersteuningsplan voor de beoordeling van de tlv-aanvraag zijn niet geoperationaliseerd. Het samenwerkingsverband had duidelijk moeten maken welke informatie het nodig had voor de beoordeling van de aanvragen. Het schoolbestuur had de aanvragen beter moeten onderbouwen. Partijen moeten elkaar opnieuw van informatie voorzien.