Datum uitspraak: 21-12-2015
Nummer uitspraak: 107026
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een vader wil zijn zoon overplaatsen van speciaal basisonderwijs naar een reguliere basisschool. Na afloop van een proefweek weigert de school inschrijving omdat zij de leerling geen passende ondersteuning kan bieden.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond. De Commissie adviseert het bevoegd gezag om op basis van een volledig onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte een nieuw besluit te nemen over de toelating van de leerling.

Toelichting
De ondersteuningsbehoefte van de leerling is door de school vastgesteld op basis van een niet schriftelijk vastgesteld overleg met de intern begeleider van de sbo-school en de observaties in de proefweek. De school had het door de sbo-school opgestelde ontwikkelingsperspectief van de leerling ook moeten betrekken bij het onderzoek. Omdat de school dit niet heeft gedaan, is sprake van een onvolledig onderzoek.