Datum uitspraak: 22-05-2015
Nummer uitspraak: 106537
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
De ouder van een leerling klaagt erover dat haar dochter niet is bevorderd naar 4 havo, terwijl andere leerlingen met slechtere cijfers wel zijn bevorderd. Klaagster stelt dat er met twee maten is gemeten. Ook klaagt zij erover dat de school niet heeft willen zoeken naar andere oplossingen, zoals bijles in de zomervakantie.

Advies Commissie
De school heeft niet met twee maten gemeten. De klacht is ongegrond.

Toelichting
Klaagster noemt twee leerlingen die wel zijn bevorderd, terwijl zij slechtere cijfers hadden dan de dochter van klaagster. Voor beide gevallen geldt dat hun situatie niet gelijk is aan die van de dochter van klaagster en daarom is geen sprake van het meten met twee maten.
Het is aan een school om er al dan niet voor te kiezen om bijles te verzorgen en om een bevorderingsbesluit (in verband met bijles) uit te stellen tot na de zomervakantie. Dat de school een dergelijk beleid niet heeft, is niet klachtwaardig.