Datum uitspraak: 19-06-2017
Nummer uitspraak: 107638
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling heeft haar basisschoolperiode op een school voor speciaal onderwijs doorgebracht. Zij krijgt het advies vmbo-t (regulier). De school van aanmelding laat haar niet toe, omdat het werken in open leeromgeving niet passend zou zijn. Tegen deze beslissing is het bezwaar gericht.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
Uit de voorgeschiedenis blijkt dat het om een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte gaat. Daarom had de school moeten onderzoeken of zij de begeleiding zelf kan bieden, eventueel met behulp van een arrangement. Ook heeft de school verzuimd aan haar zorgplicht te voldoen. Er is wel contact opgenomen met een andere school, maar het is niet duidelijk waarom deze school als passend zou moeten worden aangemerkt.