Datum uitspraak: 13-02-2017
Nummer uitspraak: 107425
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een kleuter mag een dag niet op school komen omdat hij seksueel getint gedrag zou hebben vertoond. Diezelfde avond heeft de school een ouderavond georganiseerd om de ouders van de kleutergroep de informeren over de situatie. Later die week heeft de school maatregelen getroffen om de veiligheid in de groep te vergroten. Na een paar weken is de kleuter betrokken bij drie incidenten. De school heeft de ouders daarop laten weten dat de kleuter beter een paar dagen thuis kon blijven.
De ouders van de kleuter klagen over de handelwijze van de directeur en de ib'er, over de schorsingen en over het niet zorgdragen voor een veilig schoolklimaat.

Advies van de Commissie
De klacht is gegrond.

Toelichting
Doordat de directeur niet heeft onderzocht of dat wat een aantal ouderparen aan hem hebben verteld over de kleuter ook daadwerkelijk is gebeurd, had de directeur tijdens de ouderavond niet mogen vertellen dat de kleuter zich grensoverschrijdend had gedragen.
De drie incidenten zijn niet van dien aard dat schorsing een gepaste maatregel is. Als wordt besloten tot schorsing moet de school zich houden aan haar eigen protocol. Dat is niet gebeurd. Ook andere protocollen die de school/het bestuur heeft opgesteld in het kader van een veilige schoolomgeving zijn niet in acht genomen.
De ib'er was een van de ouders die een melding had gedaan over het gedrag van de kleuter. Om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen had de ib'er zich niet moeten bezighouden met de begeleiding van de kleutergroep.