Datum uitspraak: 11-05-2016
Nummer uitspraak: 107164
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werknemer is wegens plichtsverzuim voorwaardelijk - disciplinair-  ontslagen. Het plichtsverzuim bestond uit missen van lesuren, slaan van een leerling, betreden van de meisjeskleedkamer en contact opnemen met de ouders van een leerling die een klacht had ingediend.

Advies van de Commissie
De werkgever wordt geadviseerd het bezwaar gegrond te verklaren en het besluit te herroepen en in de plaats daarvan bijvoorbeeld een berisping op te leggen.

Toelichting
Vanwege de aard van de beschuldigingen op grond van klachten van leerlingen, had de werkgever de klachten conform de klachtenregeling ongewenste intimiteiten moeten behandelen. Nu was het onderzoek naar de klacht onvoldoende zorgvuldig. Gezien het tijdsverloop kan er niet alsnog onderzoek worden gedaan.
Het missen van twee lesuren en het opnemen van contact met de ouders kan als plichtsverzuim worden aangemerkt, maar is niet zo ernstig dat dit kan leiden tot (voorwaardelijk) disciplinair ontslag.
Als het voorwaardelijk ontslag wel proportioneel was geweest, hadden de voorwaarden bijgesteld moeten worden aangezien deze te onduidelijk en te ruim waren geformuleerd: een werknemer moet weten wanneer het voorwaardelijk ontslag omgezet kan worden in een onvoorwaardelijk ontslag.