Datum uitspraak: 26-08-2015
Nummer uitspraak: 106767
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Na bericht van de ouders dat hun zoon al jaren wordt gepest, gaat de ib'er ermee aan de slag en brengt deze de leerkrachten van de leerling op de hoogte. Het pestprotocol wordt niet ingezet. Na een incident waarbij de betrokken leerling uit groep 6 door drie leerlingen uit groep 7 wordt geschopt en geslagen, volgen eerst gesprekken met de leerlingen en later met de ouders. De school besluit om het pestprotocol in te zetten. Ondertussen zit de leerling thuis. Klasgenoten vertellen dat de leerling al langere tijd wordt gepest door vier leerlingen uit groep 7. Tot schorsing van de vier leerlingen komt het niet omdat volgens de school niet vastgesteld kan worden wat er is gebeurd. De leerling uit groep 6 gaat  naar een andere school.

Advies van de Commissie
De klachten over de aanpak van het pesten, de toepassing van de verschillende protocollen en de informatieverstrekking aan de nieuwe school zijn gegrond. De klacht over de klachtafhandeling is ongegrond.

Aanbevelingen van de Commissie
De Commissie beveelt aan het pestprotocol op een aantal punten aan te passen.

Toelichting
Op het moment dat ouders laten weten dat hun zoon zegt al jaren gepest te worden, zal onderzocht moeten worden wat er aan de hand is. Dat kan met behulp van het pestprotocol. Doordat de school dit niet meteen heeft gedaan, is de omvang van het probleem pas veel later duidelijk geworden. Toen het wel werd toegepast is er niet gehandeld conform het protocol. 
De school heeft de regels van verzuim evenmin gevolgd doordat niet alle verzuimdagen van de leerling waren geregistreerd. De informatie die de school aan de nieuwe school heeft verschaft is onvoldoende omdat er geen informatie is versterkt over de reden van het vertrek van de leerling.