Datum uitspraak: 17-12-2018
Nummer uitspraak: 108478
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling ontvangt vanwege een taalontwikkelingsstoornis onderwijs bij een instelling voor cluster 2. Vanwege zijn gedragsproblematiek mag hij daar niet langer blijven. Nadat in cluster 4 van het speciaal onderwijs een andere school lijkt te zijn gevonden wordt de leerling bij de instelling voor cluster 2 uitgeschreven. Zijn moeder dient hierover een geschil in.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
Aanvankelijk stond de Commissie van Onderzoek een verlenging in cluster 2 toe tot eind 2018. Verzuimd is aan moeder bekend te maken dat zij deze verlenging moest aanvragen. In latere instantie besloot de CvO alsnog tot transfer naar cluster 4. Een second opinion is dan mogelijk, maar moeder is daar niet op gewezen.
Er zijn verschillende visies op de ondersteuningsbehoefte van de leerling. De in cluster 4 benaderde school en de orthopedagoog van dat samenwerkingsverband vinden cluster 4 niet geschikt voor de leerling. Niet overtuigend is gebleken dat er acht weken is gezocht naar een passende school voor de leerling. Ook is ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband voor de cluster 2 instelling niet onderzocht. Bij een beoogde verplaatsing vanuit cluster 2 naar een ander cluster of naar een reguliere school met een ondersteuningsarrangement dienen besluitvorming en transitie nauwkeurig te verlopen.