Datum uitspraak: 14-06-2016
Nummer uitspraak: 107178
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Ouders maken bezwaar tegen de toelaatbaarheidsverklaring voor het voortgezet speciaal onderwijs omdat onvoldoende is onderzocht of hun zoon met adequate ondersteuning regulier onderwijs kan blijven volgen.

Advies van de Commissie
De bestreden beschikking kan in stand blijven. De Commissie adviseert bij de beslissing op bezwaar een nadere onderbouwing te geven van de gronden waarop de toelaatbaarheidsverklaring berust.

Toelichting
De toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven in overeenstemming met de procedurele eisen en criteria van het samenwerkingsverband. De schriftelijke motivering van de beschikking is wel onvoldoende. Het samenwerkingsverband moet dit te herstellen bij de beslissing op bezwaar. Zo moet de motivering verwijzen naar het ontwikkelingsperspectief en de deskundigenadviezen. Ook moet de beschikking aangeven wie deze genomen en ondertekend heeft. De toelaatbaarheidsverklaring mag niet vermelden dat hij uitsluitend  voor een specifiek genoemde school is, omdat een toelaatbaarheidsverklaring voor het voortgezet speciaal onderwijs landelijk geldend is.