Datum uitspraak: 30-03-2017
Nummer uitspraak: 107504
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
Vanwege organisatorische redenen zijn tijdelijk drie leerlingen van een ander niveau geplaatst in de groep waar werknemer lessen Sociale Vaardigheden geeft. De werknemer is het hiermee niet eens omdat het een afwijking is van het beleid om verschillende niveaus niet samen te voegen en de veilige setting, die voor deze lessen nodig is, in gevaar zou komen. De werkgever draagt hem formeel op om deze lessen te verzorgen. De werknemer weigert dit en volhardt hierin. Daarvoor legt de werkgever hem een berisping op.

Uitspraak van de Commissie
Het beroep is ongegrond.

Toelichting
Het organisatorisch belang van de werkgever, dat de lessen doorgang kunnen vinden, gaat boven het door de werknemer gestelde belang dat lessen aan kwaliteit zouden inboeten en de setting mogelijk voor een aantal leerlingen niet optimaal zou zijn.
Als de werknemer het niet eens was met de keuze van de werkgever om groepen samen te voegen, had hij dat op een andere wijze moeten aangeven dan door te weigeren de lessen te geven. 
De opgelegde disciplinaire maatregel is evenredig aan het gepleegde plichtsverzuim.