Datum uitspraak: 28-06-2018
Nummer uitspraak: 108160
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werknemer is lid van de Ondernemingsraad (OR) van de school en zit vanuit de OR tevens in de Onderdeelcommissie (OD). Op de agenda van de vergadering van de OD stond de presentatie van een belangrijk stuk vermeld. Ten aanzien van dit stuk heeft de directeur van de school voor de vergadering via een whatsapp bericht aan de leden van de OD bericht dat op het stuk een embargo rust. Tijdens de bewuste vergadering heeft de directeur de geheimhouding van het stuk nogmaals benadrukt. Enkele dagen later bleek dat de werknemer al voor de vergadering aan de OR-leden had meegedeeld dat dit stuk op de vergadering van de OD zou worden gepresenteerd. De werkgever heeft de werknemer hierop een berisping opgelegd vanwege plichtsverzuim, bestaande uit het schenden van de geheimhoudingsplicht.

Uitspraak van de Commissie
Het beroep is gegrond.

Toelichting
Duidelijk is dat er een embargo rust op het bewuste stuk. Er wordt niet aangegeven dat het embargo naast de inhoud ook ziet op het bestaan van het stuk. De werknemer heeft niet gesproken over de inhoud van het stuk. Dat de werknemer de OR-leden op de hoogte heeft gebracht van het bestaan van het stuk, levert dan ook geen schending van de geheimhoudingsplicht op. De werkgever heeft daarom niet in redelijkheid kunnen besluiten om een berisping op te leggen.