Datum uitspraak: 05-07-2016
Nummer uitspraak: 107156
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie 
De werknemer is voor de tweede keer berispt vanwege ongeoorloofd verzuim. Daarnaast was sprake van het ontzeggen van de lesbevoegdheid, coaching, meerdere schorsingen en het voornemen om een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in te dienen bij de kantonrechter.
Het beroep van de werknemer is gericht tegen de tweede berisping en tegen de schorsing voor de duur van de ontbindingsprocedure.

Uitspraak van de Commissie 
Het beroep tegen de berisping is gegrond. Het beroep tegen de schorsing is ongegrond.

Toelichting
Als gevolg van een aantal klachten van leerlingen heeft de werkgever in een tijdsbestek van enkele maanden meerdere voor de werknemer ingrijpende maatregelen ingezet. Gezien de impact daarvan op de werknemer en ook gelet op het nog maar kort lopende verbetertraject acht de Commissie het nogmaals inzetten van een disciplinaire maatregel niet effectief en gezien de omstandigheden ook niet gerechtvaardigd.
De werkgever mocht schorsen voor de duur van de procedure tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, maar moet deze schorsing wel intrekken na het eindigen van die procedure.