Datum uitspraak: 15-02-2017
Nummer uitspraak: 107456
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een zorgverzekeraar vordert een bedrag van de vergoeding voor dyslexiebehandeling terug omdat de hogeschool niet zou hebben voldaan aan een per 1 januari 2013 ingevoerde regel. Werknemer was destijds projectleider dyslexiezorg. Werkgever verwijt hem dat hij heeft bijgedragen aan het ontstaan van de schadeclaim door niet zelfstandig de ontwikkeling ten aanzien van deze regelgeving bij te houden. 

Uitspraak van de Commissie
De beroepen zijn gegrond. 

Toelichting
Uit een opgestelde onderzoeksrapportage blijkt dat een kritische blik binnen de organisatie ontbrak en dat sprake was van gedeelde verantwoordelijkheid. Toch is alleen deze werknemer gestraft. Daarom is de maatregel niet proportioneel. Daar komt bij dat er destijds veel onduidelijkheden waren omtrent de regelgeving op het terrein van dyslexiezorg; in dat kader was het niet onbegrijpelijk dat werknemer zich baseerde op de door de coöperatie aan hem verstrekte informatie.
Niet is duidelijk gemaakt dat er vlak voor de zomervakantie noodzaak tot schorsing was. Ook bij een verlengde schorsing moeten de formaliteiten, zoals horen, in acht worden genomen. Het is immers denkbaar dat de omstandigheden na de eerste schorsing gewijzigd zijn.