Datum uitspraak: 06-08-2015
Nummer uitspraak: 106702
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werknemer leeft in onmin met zijn leidinggevende en geeft hem als leestip een boek over machtsmisbruik door managers te lezen. 
De werkgever legt hem daarop de disciplinaire maatregel van een schriftelijke berisping op.

Uitspraak Commissie
Het beroep is ongegrond. Ongepast, dreigend en intimiderend gedrag jegens een leidinggevende is aan te merken als plichtsverzuim. Een berisping is een passende sanctie op het plichtsverzuim.

Toelichting
De werknemer vond dat zijn leidinggevende zich schuldig maakte aan machtsmisbruik en intimidatie. Hij heeft zijn leidinggevende de tip gegeven om het boek te lezen over een werknemer die als gevolg van machtsmisbruik en intimidatie door zijn leidinggevenden uit een organisatie is gewerkt en die uiteindelijk zichzelf heeft gedood. De werkgever vond dit terecht ongepast, dreigend en intimiderend gedrag. Dat is plichtsverzuim en het opleggen van een schriftelijke berisping is daarop een passende reactie van de werkgever.