Datum uitspraak: 30-11-2015
Nummer uitspraak: 106818
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werknemer was verantwoordelijk voor de inzet van docenten en studenten bij een jaarlijks evenement waaraan de school meewerkte. Hij heeft met de organisator van het evenement afspraken gemaakt over extra beloningen van docenten. Ook heeft hij kostbare geschenken aangenomen en cadeaubonnen met een aanzienlijke waarde thuis bewaard. De werkgever vindt dit plichtsverzuim en legt hem hiervoor de disciplinaire maatregel van een schriftelijke berisping op.

Uitspraak van de Commissie
Het beroep is ongegrond.

Toelichting
Het zonder toestemming van de werkgever (en/of geen mededeling daarover doen), in ontvangst nemen van extra beloningen - voor de werknemer zelf en zijn collega's - en kostbare geschenken is niet integer en levert plichtsverzuim op. Ook was de werkgever niet van de thuis bewaarde cadeaubonnen op de hoogte.
Het opleggen van een schriftelijke berisping is een passende reactie van de werkgever.