Datum uitspraak: 16-05-2017
Nummer uitspraak: 107540
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De docente werkt in het kader van re-integratie op een andere school. Daar heeft zij het PTA niet gevolgd zonder daarover vooraf met een leidinggevende te overleggen. Omdat zij daarvoor geen goede reden kon opgeven, heeft de werkgever haar een berisping opgelegd. De docente wordt nog niet volledig ingezet en meent dat ook sprake is van schorsing. 

Uitspraak van de Commissie
Het beroep tegen de berisping is ongegrond. Het beroep tegen de schorsing is niet-ontvankelijk.

Toelichting
Het PTA is een belangrijk document voor de leerlingen. Afwijking van het PTA kan hun belangen schaden. Dat had de ervaren docente zich moeten realiseren. Het is niet gebleken dat er chaos heerste op de school, zoals de docente naar voren bracht. Nu zij zonder overleg van het PTA is afgeweken, is er sprake van plichtsverzuim. Een berisping is daarvoor een passende maatregel.
Dat de werkgever en de docente nog geen overeenstemming hadden over de te verrichten werkzaamheden, is niet aan te merken als een beslissing van de werkgever om de docente uit haar werkzaamheden te ontheffen en is dan ook geen schorsing.