Datum uitspraak: 01-09-2017
Nummer uitspraak: 107587
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Bij het oplossen van een ruzie tussen twee leerlingen slaat de leerkracht een 8-jarige leerling in het gezicht. De leerkracht krijgt een berisping en mag geen lesgevende taken meer vervullen. Zijn andere werkzaamheden, op het gebied van ICT, mag hij wel blijven verrichten.

Uitspraak van de Commissie
Het beroep is gegrond.

Toelichting
De school heeft een gedragscode waarin staat dat het gebruiken van geweld tegen een leerling nooit is toegestaan. Slaan in het gezicht is te kwalificeren als plichtsverzuim waarvoor de werkgever in beginsel een disciplinaire maatregel kan opleggen.
Maar omdat de leerkracht, die een onberispelijke en lange staat van dienst heeft, naast de berisping ook geen les meer mag geven, is de opgelegde straf niet evenredig met het gepleegde plichtsverzuim.