Datum uitspraak: 27-07-2015
Nummer uitspraak: 106865
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling wil vanuit groep 4 overstappen naar een andere basisschool. Daar wordt hij niet toegelaten omdat de school, die voorheen onder verscherpt toezicht stond van de Inspectie, een kwaliteitsslag wil maken in het herstel van de organisatie en onderwijskundige kwaliteit. De school meende de leerling niet goed te kunnen begeleiden en verwees voor de zorgplicht naar de huidige school.

Advies
Het verzoek is gegrond. Geadviseerd wordt met inachtneming van de overwegingen van de Commissie een nieuw besluit te nemen over het verzoek tot toelating.

Toelichting
De school van aanmelding heeft onvoldoende onderzoek gedaan omdat het besluit om de leerling niet toe te laten alleen is gebaseerd op een gesprek tussen de ib'ers van de twee basisscholen. Er is niet met de ouders gesproken over de ondersteuningsbehoefte en er zijn ook geen stukken opgevraagd om de ondersteuningsbehoefte te kunnen beoordelen. De binnen het samenwerkingsverband afgesproken werkwijze bij aanmelding is niet gevolgd. Zonder voldoende onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte kan niet geconcludeerd worden dat een school zelf niet kan voorzien in die ondersteuningsbehoefte.