Datum uitspraak: 19-10-2015
Nummer uitspraak: 106911
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling van groep 2 van de basisschool is vanwege aanzienlijke gedragsproblemen verwijderd van school. Door zijn gedrag ontstonden onveilige situaties voor andere leerlingen en onderwijspersoneel.

Advies Commissie
Het verzoek is ongegrond omdat de gedragsproblemen te aanzienlijk zijn voor de reguliere basisschool.

Toelichting
Bij de leerling is sprake van ernstige gedragsproblematiek: voortdurende woedeaanvallen, schoppen, slaan, spugen en leeftijds-inadequaat taalgebruik. Het gedrag is willekeurig gericht tegen medeleerlingen en tegen onderwijspersoneel dat hem wil corrigeren. De woedeaanvallen veroorzaken lichamelijke schade bij leerlingen en personeel. Van een reguliere basisschool hoeft niet te worden verwacht dat zij, ook niet met extra ondersteuning, een leerling met deze gedragsproblemen onderwijs kan bieden.