Datum uitspraak: 29-07-2015
Nummer uitspraak: 106778
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling is vanwege onaanvaardbaar gedrag verwijderd van school. Hij ontkent betrokkenheid bij alle aangevoerde incidenten en ontkent ook dat door zijn gedrag voor andere leerlingen een onveilige situatie op school is ontstaan.

Advies Commissie
Het verzoek tot vernietiging van het verwijderingsbesluit is niet-ontvankelijk.
Het verzoek ten aanzien van de redelijkheid van het verwijderingsbesluit is ongegrond.

Toelichting
De Commissie is bevoegd kennis te nemen van een geschil over verwijdering, ook wanneer tegen de verwijdering een bezwaarschrift is ingediend en daarover al een besluit is genomen. Het schoolbestuur is immers vrij om op basis van een later verkregen advies van de Commissie het verwijderingsbesluit te heroverwegen. De Commissie is niet bevoegd een verwijderingsbeslissing te vernietigen.
Het besluit om de leerling te verwijderen is redelijk geweest omdat de situaties waarmee de leerling in verband wordt gebracht van zeer ernstige aard zijn, tot grote onrust op school en bij ouders hebben geleid, en met de leerling geen gesprek mogelijk was dat zou kunnen leiden tot zelfreflectie of het bereiken van een oplossing.