Datum uitspraak: 24-04-2017
Nummer uitspraak: 107525
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werkgever verdeelt de werkzaamheden binnen het team volgens een van de cao mbo afwijkende systematiek. Hij doet dit omdat de ontwikkeling van de teams nog niet is voldragen. De werknemer is het hier niet mee eens.

Uitspraak van de Commissie
De werkgever past artikel 3.3 en 3.4 cao mbo niet juist toe door de leidinggevende de werkverdeling te laten vaststellen zonder dat eerst het team in de gelegenheid is gesteld tot een voorstel voor werkverdeling te komen. Ook geeft hij een onjuiste invulling aan het inzetbaarheidskader. De werkgever heeft het overgangsrecht rond de BAPO juist toegepast.

Toelichting
De werkgever heeft erkend dat hij bij de taakverdeling niet volgens artikel 3.4 cao mbo handelt. Dit komt volgens hem omdat de ontwikkeling van de teams in de kinderschoenen staat. Hierin kan geen reden liggen voor het niet handelen overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.4 cao mbo. Bovendien heeft de werkgever niet inzichtelijk gemaakt hoe en op welke termijn de cao wel nageleefd zal worden. Voor het onderbrengen van bepaalde activiteiten onder organisatie en ontwikkeling is geen aanleiding.

Trefwoorden: