Datum uitspraak: 13-10-2015
Nummer uitspraak: 106912 - 15.09
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De DMR onthoudt instemming aan een voorstel tot vaststelling van  dagen waarop geen onderwijs wordt verzorgd omdat dit niet leidt tot een tweeweekse meivakantie. Het bevoegd gezag legt daarover een instemmingsgeschil aan de Commissie voor.

Uitspraak Commissie
De DMR heeft in redelijkheid instemming onthouden aan het voorgenomen besluit van het bevoegd gezag.

Toelichting
De DMR heeft een aantal valide argumenten vóór de tweeweekse meivakantie: 78% van de collega's geeft de voorkeur aan koppeling van de dagen waarop geen onderwijs wordt verzorgd aan de meivakantie. De school is een regio-school met veel kinderen die broers of zussen op een andere school hebben die wel twee weken meivakantie hanteert en ook de eindexamenkandidaten willen een tweeweekse meivakantie, evenals de rector van de school.
Het bevoegd gezag relativeert zelf zijn stelling dat het verlengen van de meivakantie niet gewenst is vanwege de voorbereiding van de examenleerlingen op hun examen. Immers, voor alle leerlingen zijn drie dagen vrij geroosterd in de week voorafgaand aan de meivakantie. Aan een andere school van het bevoegd gezag geldt wel een meivakantie van twee weken. De stelling dat het plannen van een tweede aansluitende vrije week minder bijdraagt aan vermindering van de werkdruk dan het strategisch inzetten van vrije dagen door het jaar heen, is niet onderbouwd door het bevoegd gezag en weersproken door de DMR.

Trefwoorden: