Datum uitspraak: 30-05-2017
Nummer uitspraak: 107651
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Werknemer is Business Controller. De situatie bij het instituut waar de werknemer werkzaam is, is kritiek. De werkgever besluit daarom een Senior Business Controller op dit instituut in te zetten en wil met de werknemer overleggen bij welk ander instituut hij zijn werkzaamheden gaat verrichten. De werknemer mag zijn werkzaamheden bij het instituut niet meer verrichten. 

Uitspraak van de Commissie 
Er is sprake van een schorsing en het beroep hiertegen is gegrond. 
Van een (disciplinaire) overplaatsing is geen sprake. Voor zover het beroep daartegen is gericht, is het beroep niet-ontvankelijk.

Toelichting
Omdat de werknemer zijn werkzaamheden niet meer mag verrichten, is feitelijk sprake van een dwingend opgelegde vrijstelling van werkzaamheden, die aan te merken is als een schorsing. Door te schorsen zonder de verweerprocedure te volgen is de werknemer geschaad in zijn in de cao beschermd belang om zich adequaat te kunnen verweren tegen een voorgenomen beslissing van de werkgever. Als de werkgever om de zienswijze van de werknemer had verzocht, hadden er ook eventuele alternatieven voor een schorsing besproken kunnen worden.