Datum uitspraak: 28-06-2016
Nummer uitspraak: 107167
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling op niveau mbo-2, met een verlamming aan zijn rechterhand en een cluster 3-indicatie, heeft een negatief bindend studieadvies gekregen en het roc heeft de onderwijsovereenkomst beëindigd. Volgens klager is ten onrechte een negatief bindend studieadvies afgegeven. Ook klaagt hij erover dat het onderwijsaanbod niet passend was. 

Advies van de Commissie
De klacht dat verweerder ten onrechte een negatief bindend studieadvies heeft gegeven is ongegrond. De klacht dat verweerder geen passend onderwijs heeft geboden is gegrond. 

Toelichting
Nadat verweerder een negatief studieadvies had gegeven aan klager, heeft hij klager ondanks ontoereikende studieresultaten toch de mogelijkheid geboden stage te lopen. Met de bedoeling om na de stage de toetsresultaten te verbeteren met gebruik van toetsfaciliteiten. Toen de stage onvoldoende beoordeeld was, heeft verweerder het negatieve studieadvies omgezet in een negatief bindend studieadvies. Daarbij is gehandeld volgens de bepalingen in de onderwijsovereenkomst. Omdat de communicatie van de instelling ontoereikend was, kon het negatieve advies wel als een verrassing komen. 
Het roc had bij aanmelding moeten onderzoeken of de beperking een belemmering zou vormen voor het volgen van de opleiding. Afspraken die bij aanmelding gemaakt worden over persoonlijke begeleiding moeten planmatig ondersteund en nageleefd worden. Dat is onvoldoende gebeurd. Dit geldt ook voor de stageperiode die bij wijze van bijzondere afspraak als een laatste kans werd geboden.