Datum uitspraak: 07-12-2020
Nummer uitspraak: 109294
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werkneemster meent dat haar functie niet correct gewaardeerd is en vraagt de werkgever om herwaardering. De werkgever handhaaft de bestaande indeling.

Uitspraak van de Commissie
Het bezwaar is ongegrond. 

Toelichting
De werkneemster was niet belast met curriculumontwikkeling voor meerdere opleidingen. Een door de werkneemster ontwikkeld project kan in de ontwikkeling als nieuw gezien worden, maar dat maakt daarmee niet dat dit automatisch als innovatief bestempeld kan worden. Het ging aldus ook niet om werkzaamheden met een middellang karakter terwijl van een integraal werkterrein evenmin is gebleken. Verder heeft de werkneemster evenmin leiding gegeven aan minder gangbare, meer omvangrijke uitvoerings- en ontwikkelingsgerichte werkprocessen net zo min als dat zij  multidisciplinaire projecten en programma's heeft geleid. Zij heeft geen werkzaamheden verricht in een van de onderscheidende resultaatgebieden.    

Trefwoorden: