Datum uitspraak: 02-08-2016
Nummer uitspraak: 107161
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werknemer stelt dat zijn ontwikkelwerkzaamheden de functie van docent C rechtvaardigen. Omdat de werkgever bepaalde werkzaamheden niet heeft meegewogen bleef de werknemer onder de vereiste 25% aan werkzaamheden op niveau C. De werkgever handhaafde daarom de indeling in Docent B (schaal 10).

Uitspraak van de Commissie
Het bezwaar is gegrond.

Toelichting
Het beleid van de werkgever is om bij 25 % werkzaamheden op niveau C, de functie Docent C toe te kennen. Volgens de werkgever zijn circa 18% van de werkzaamheden op niveau C.
De werkzaamheden in het kader van een studieloopbaanprogramma zijn ten onrechte niet beschouwd als onderwijsontwikkeling zoals genoemd in de punten 2.2 en 2.5 van de functie van Docent C. Bovendien voert de werknemer werkzaamheden uit voor het College van beroep voor de examens, welke de functie van docent C raken. Het geheel rechtvaardigt indeling in de functie van Docent C.  

Trefwoorden: