Datum uitspraak: 09-09-2020
Nummer uitspraak: 109187
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werkgever heeft, in het kader van het onderhoud van het functiegebouw, de functie van de werknemer opnieuw ingedeeld.
De functie van de werknemer is ingedeeld als die van medewerker gebouwbeheer en logistiek, niveau 2. De medewerker meent dat het hogere niveau 1 van toepassing is. 

Uitspraak van de Commissie
Het bezwaar is ongegrond.

Toelichting
De medewerker functioneert zelfsturend en in relatief grote zelfstandigheid. Daarin kunnen coördinerende aspecten worden herkend, maar van coördinerende werkzaamheden is geen sprake. Coördineren veronderstelt een zekere aansturings- en instructie-bevoegdheid, die redelijkerwijs niet uitgeoefend kan worden als (vrijwel) alle medewerkers hierin eenzelfde gelijkwaardige bevoegdheid toekomt.  
Omdat er in de functie verschillen kunnen zijn ontstaan op de verschillende locaties beveelt de Commissie de werkgever aan te bezien of verdere differentiatie in de functie gewenst is.

Trefwoorden: