Datum uitspraak: 19-01-2019
Nummer uitspraak: 108227
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werkgever voert een nieuw functiehuis in. De functie van de werknemer wordt ingedeeld in die van de functie van medewerker service en beheer niveau 2, maar hij meent in aanmerking te komen voor deze functie op niveau 3.

Uitspraak van de Commissie
Het bezwaar is ongegrond.

Toelichting
De door bezwaarde opgevoerde werkzaamheden betreffen werkagenda gestuurde werkzaamheden, waarbij prioriteiten gesteld moeten worden in de volgorde van uitvoering. 
De door bezwaarde beweerde complexiteit van de functie zit voor bezwaarde met name in digitalisering. Dit is echter niet waar de functiebeschrijving/-waardering op doelt. De beslissingen van bezwaarde zijn gericht op werkwijze, volgorde en prioritering van de werkzaamheden. Er is geen sprake van interpretatie van situaties regels en dergelijke om tot beslissingen te komen. 

Het geheel overziend is de Commissie van oordeel dat de functie van bezwaarde juist is ingedeeld in die van medewerker service en beheer niveau 2. De Commissie zal daarom het bezwaar ongegrond verklaren.
Dat bezwaarde zich niet gewaardeerd voelt, zoals hij ter zitting heeft aangegeven, kan het geval zijn, maar de Commissie wenst niet onopgemerkt te laten dat de werkgever heeft erkend dat bezwaarde in zijn functie goed functioneert. De waardering zoals deze in dit geschil ter discussie staat is daarmee zuiver functiewaarderingstechnisch van aard.