Datum uitspraak: 25-02-2021
Nummer uitspraak: 109398
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
Bezwaarde, werkzaam op een hogeschool voor kunstonderwijs, heeft sinds indiensttreding verschillende keren andere werkzaamheden gekregen. Zij heeft de werkgever enkele malen gemeld dat haar functie(indeling) niet meer passend is voor haar werkzaamheden en om indeling in een andere functie verzocht. 

Uitspraak van de Commissie
Het bezwaar is gegrond.

Toelichting
Zowel bezwaarde als de werkgever zijn het erover eens dat zowel de huidige functie als de aangeboden functie als de verzochte functie docent/onderzoeker verouderd zijn en niet passen bij de werkzaamheden. Dat maakt het bezwaar al gegrond. Omdat bezwaarde al zo lang op een passende functie wacht en er geen duidelijkheid is over de datum van inwerkingtreding van een geactualiseerd functiebouwwerk, adviseert de Commissie de functie van bezwaarde op zeer korte te laten beschrijven en waarderen.

Trefwoorden: