Datum uitspraak: 22-04-2016
Nummer uitspraak: 107068
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werkgever besluit tot herziening van het functiebouwwerk. De functie van de werkneemster wordt ingedeeld in die van Adviseur/inhoudsdeskundige B.

Uitspraak van de Commissie
Het bezwaar is ongegrond.

Toelichting
Een van de uitgangspunten van de herziening van het functiebouwwerk is dat het aantal functies voor Onderwijs Beheerspersoneel wordt teruggebracht. Dit behoort tot de beleidsvrijheid van de werkgever en staat op zichzelf niet ter discussie. Vanwege dit uitgangspunt zullen de (nieuwe) functies een wat meer algemene aard en strekking kennen. De werkneemster was in de peilperiode in overwegende mate belast met accountmanagement. Weliswaar komen de werkzaamheden niet volledig overeen met de toebedeelde functie, maar de functie stemt in voldoende mate overeen. De door de werkneemster ter discussie gestelde scores op de kenmerken 3,5,9,11 en 13 zijn correct vastgesteld.

Trefwoorden: