Datum uitspraak: 20-05-2015
Nummer uitspraak: 106565
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Ouders hebben een gezinsvoogd. In een Facebook-discussie van klaagster met een andere ouder refereert deze laatste aan inzet van Jeugdzorg. Klagers vermoeden dat deze informatie via-via afkomstig is van de intern begeleider, die van de aanwezigheid van een gezinsvoogd op de hoogte was. Ouders klagen dat niet naar hen is geluisterd, maar de intern begeleider in bescherming is genomen.

Advies Commissie 
Klagers hebben niet aannemelijk gemaakt dat de intern begeleider aan derden informatie heeft verstrekt over de aanwezigheid van een gezinsvoogd. Ook is niet aannemelijk geworden dat de school klagers niet serieus heeft genomen. De klacht is ongegrond.

Toelichting
Klagers hebben een verband gelegd tussen een gesprek van de intern begeleider met een ouder en de Facebook-discussie van enkele maanden later tussen klaagster en weer een andere ouder van een voormalig leerling. Klagers hebben deze veronderstelde relatie niet onderbouwd met bijvoorbeeld ondersteunende verklaringen van ouders dat zij de betreffende informatie van de intern begeleider hebben ontvangen. De klacht is daarmee niet aannemelijk gemaakt. Uit de door de directeur gezette stappen is niet af te leiden dat hij niet naar klagers heeft geluisterd of al een definitief standpunt had ingenomen.