Datum uitspraak: 19-08-2015
Nummer uitspraak: 106901
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie:
Een ouderpaar dient een aantal klachten in tegen het schoolbestuur. De klachten hebben in de kern betrekking op de financiële en administratieve bedrijfsvoering van het schoolbestuur.

Oordeel:
Klagers zijn kennelijk niet-ontvankelijk in hun klacht. Het bezwaar van klagers tegen deze beslissing is ongegrond.

Toelichting:
De LKC behandelt klachten over concrete gedragingen en beslissingen die verband houden met de kwaliteit van het onderwijs c.q. het pedagogisch klimaat in de klas of op school.

De LKC heeft geen taak in de controle en het toezicht op de financiële en administratieve bedrijfsvoering van het schoolbestuur. Klachten daarover neemt de LKC dan ook niet in behandeling.