Datum uitspraak: 13-11-2015
Nummer uitspraak: 106931
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling heeft van mei 2012 tot en met 11 juli 2014 op school X gezeten. Een jaar na de laatste schooldag (op 11 juli 2015) klaagt de ouder erover dat de schooldirecteur haar echtgenoot heeft aangezet om een AMK-melding te doen, dat de directeur zelf een AMK-melding heeft gedaan en dat de leerling niet goed is begeleid. 

Beslissing van de voorzitter
De klacht is verjaard en er zijn geen verschoonbare redenen voor overschrijding van de termijn van een jaar. De klacht is kennelijk-niet ontvankelijk. Dit oordeel is in een beslissing op bezwaar bevestigd.

Toelichting
De AMK-meldingen zijn gedaan in januari 2014 en de leerling is na 11 juli 2014 niet meer door de school begeleid. Gezien de verjaringstermijn van een jaar, dient de klacht van 11 juli 2015 betrekking te hebben op gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan ná 11 juli 2014. Daarvan is geen sprake.
Er zijn geen bijzondere omstandigheden waardoor de overschrijding van de verjaringstermijn verschoonbaar is. Uit de stukken blijkt dat de ouder in oktober 2014 over gegevens beschikte waardoor zij het standpunt kon innemen dat de directeur haar echtgenoot heeft aangezet tot een AMK-melding. Van de ouder  mocht verwacht worden dat deze binnen een redelijke termijn na 2 oktober 2014 de klacht had ingediend. Dat is niet gebeurd.