Datum uitspraak: 19-06-2017
Nummer uitspraak: 107633
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een vader dient een klacht in bij de LKC, nadat zijn klacht is behandeld door de (interne) klachtencommissie die het schoolbestuur heeft. 

Beslissing van de voorzitter
De voorzitter heeft de klacht kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

Toelichting
Uit de klachtenregeling van het schoolbestuur en informatie over de interne klachtencommissie blijkt dat die klachtencommissie, net als de LKC, een onafhankelijke status heeft. De interne klachtencommissie voldoet aan de eisen die de Wet op het primair onderwijs stelt. Omdat de klacht is beoordeeld door een klachtencommissie die voldoet aan de wettelijke vereisten, neemt de LKC de klacht niet in behandeling. De LKC fungeert niet als beroepsinstantie voor beslissingen van andere klachtencommissies. De enkele vermelding van de LKC in de klachtenregeling is onvoldoende grond om de klacht inhoudelijk te beoordelen.

Trefwoorden: