Datum uitspraak: 02-06-2017
Nummer uitspraak: 107698
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Volgens een vader heeft de directeur van de basisschool ten onrechte een melding gedaan bij het AMK. Jaren later dient de vader een verzoek tot schadevergoeding in bij het schoolbestuur. Dat heeft negatief beslist op het verzoek. De vader dient hierover een klacht in bij de Commissie. Hij is het ook niet eens met enkele uitspraken die de bestuurder gedaan heeft in een gesprek met hem.

Beslissing van de voorzitter
De voorzitter heeft de klacht kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

Toelichting
De Commissie behandelt geen klachten over schadevergoedingen. Daarvoor is de burgerlijke rechter de geëigende instantie. De gebeurtenissen die ten grondslag liggen aan het verzoek tot een schadevergoeding dateren van enkele jaren geleden. De vader heeft daarover eerder een klacht ingediend die in 2014 is behandeld. Op het moment dat de vader de nieuwe klacht indiende over de schadevergoeding, had hij al langer dan een jaar geen kinderen meer op de school. Daarmee valt de vader niet meer onder de reikwijdte van de klachtenregeling.