Datum uitspraak: 03-04-2017
Nummer uitspraak: 107482
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling van groep 8 vertelt zijn vader dat de conciërge hem en zijn fiets op het schoolplein op de grond heeft gegooid, waarbij de fiets is beschadigd. De vader heeft hierover geklaagd bij het schoolbestuur, dat na onderzoek de klacht ongegrond verklaarde. Daarna heeft de vader de klacht voorgelegd aan de Commissie.  

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond. De door de vader gegeven lezing van de gebeurtenissen is niet aannemelijk.

Toelichting
De vader heeft verschillende versies van het voorval gegeven. In de eerste twee versies zou de conciërge zijn zoon van zijn fiets hebben getrokken, in de laatste versie liep zijn zoon met de fiets aan de hand op het schoolplein. Volgens de vader was zijn zoon te laat op school en waren er geen getuigen van het voorval.
De conciërge heeft benadrukt dat hij de leerling, die tijdens het ingaan van de school op het schoolplein fietste, van enkele meters afstand heeft aangesproken, maar hem niet heeft aangeraakt. Twee ouders die op het schoolplein aanwezig waren, hebben daarover schriftelijke verklaringen ingediend die het verhaal van de conciërge steunen. Volgens de Commissie moet aan het verhaal van de conciërge eerder geloof worden gehecht dan aan het verhaal van de vader. De vader heeft de versie van de conciërge en de ondersteunende verklaringen niet gemotiveerd weerlegd.