Datum uitspraak: 01-07-2015
Nummer uitspraak: 106869
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie:
De ouders hebben bezwaar gemaakt tegen de verwijdering van hun zoon en hebben de rechter om een voorlopige voorziening gevraagd. De voorzieningenrechter heeft dit verzoek afgewezen. Volgens hem was de leerling niet langer te handhaven en heeft de school voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor verwijdering. Enige tijd later dienen de ouders een klacht bij de Commissie in.

Oordeel Commissie:
De klacht is kennelijk niet-ontvankelijk.

Toelichting:
De Commissie heeft het beleid geen klachten te behandelen over onderwerpen waarover een andere (gerechtelijke) instantie al een oordeel heeft gegeven. In zijn oordeel geeft de voorzieningenrechter uitgebreid een oordeel gegeven over de verwijdering en de gegeven redenen en achtergrond daarvoor.