Datum uitspraak: 24-04-2015
Nummer uitspraak: 106677
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
In 2007 is er een voorval geweest tussen het zoontje van klager en zijn leerkracht. In 2015 dient de ouder hierover een klacht in. Klager stelt dat hij niet is geïnformeerd door het bestuur over de klachtenprocedure. Daarnaast zou de verjaring verschoonbaar zijn omdat het (zware) mishandeling betreft.

Oordeel
De klacht is verjaard en er zijn geen verschoonbare redenen voor overschrijding van de termijn. De klacht is kennelijk-niet ontvankelijk.
Dit oordeel is in een beslissing op bezwaar bevestigd.

Toelichting
De Commissie hanteert een verjaringstermijn van 1 jaar. Onbekendheid met het klachtrecht is geen geldige reden voor termijnoverschrijding. Wie reden heeft tot klagen en niet op de hoogte is van de toepasselijke klachtprocedures, kan voor informatie terecht bij de school of bij verschillende belangenorganisaties. Ook kan men zijn licht opsteken op internetsites, als de schoolgids al niet de nodige informatie verschaft. De gang van zaken is door klager en zijn gezin als ernstig ervaren. Wat er van de ernst ook zij, de gebeurtenissen zijn niet van zodanige aard dat klager daarover niet eerder een klacht heeft kunnen indienen.