Datum uitspraak: 17-08-2017
Nummer uitspraak: 107717
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een leerling is lange tijd op school gepest door twee klasgenoten. Moeder klaagt erover dat de school onvoldoende heeft opgetreden tegen het pestgedrag richting haar zoon, waardoor de school 
niet voor een veilige schoolomgeving heeft gezorgd.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
Door de school is erkend dat sprake is geweest van een langdurige pestsituatie richting de leerling.  
De directeur van de school heeft allerlei middelen ingezet, zowel op individueel als op groepsniveau, om het pesten te stoppen. In groep 8 waarin de leerling zat, is gestart met de KiVa-methode, een methode voor sociale en emotionele ontwikkeling en gericht tegen pesten. Hierbij is gebruik gemaakt van de steungroepaanpak. Daarnaast zijn er intensieve gesprekken gevoerd met de moeder en de leerling en is er tijdens de pauzes persoonlijk toezicht gehouden op de leerling. Ook is er contact geweest met het schoolmaatschappelijk werk. De directeur heeft het pestprotocol gehanteerd en uiteindelijk zijn de pesters ook gestraft. De school heeft daarmee structureel, voldoende en adequaat opgetreden tegen het pesten.

Trefwoorden: