Datum uitspraak: 14-02-2018
Nummer uitspraak: 107713
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Volgens ouders houdt de school zich niet aan afspraken over het toepassen van hoor en wederhoor bij incidenten waarbij hun zoon is betrokken. Daarnaast vinden zij dat de school geen veilige omgeving biedt aan hun zoon. Zijn leerkracht heeft hem stelselmatig gekleineerd volgens klagers. Klagers hebben een aantal gesprekken gehad met een medewerker van het schoolbestuur, maar hebben het gevoel dat zij niet serieus zijn genomen.

Advies van de Commissie
De klacht over het niet serieus nemen van de ouders is in zoverre gegrond dat de school de kern van de problematiek niet heeft aangeboord. Voor het overige zijn de klachtonderdelen ongegrond.

Toelichting
De school en de orthopedagogisch medewerker van het bestuur hebben regelmatig met de ouders gesproken over door de ouders gemelde losse incidenten. De daaronder liggende noodkreet van ouders over de door hun zoon ervaren problematiek is echter niet opgepakt.