Datum uitspraak: 26-06-2017
Nummer uitspraak: 107650
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Ouders klagen over de  inhoud en totstandkoming van het schooladvies vmbo-t voor hun zoon.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond. 

Toelichting
Gelet op de verstrekte gegevens is het advies vmbo-t niet onbegrijpelijk. Het advies wordt ondersteund door diverse objectieve gegevens over meerdere schooljaren. 
De school heeft de procedure zoals beschreven in de schoolgids en de plaatsingswijzer voor de totstandkoming van een schooladvies gevolgd.

Aanbeveling
De Commissie beveelt het bevoegd gezag aan op de website en/of in de schoolgids een voor ouders geschreven versie van de plaatsingswijzer te plaatsen.