Datum uitspraak: 25-09-2015
Nummer uitspraak: 107010
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De echtgenoot van een oud-medewerker van een school heeft een klacht ingediend tegen de wijze waarop de raad van toezicht hem heeft bejegend. In bezwaar voert de echtgenote van klager aan dat de gewraakte bejegening ook haar treft.

Advies van de Commissie
Klager is kennelijk niet-ontvankelijk in zijn klacht. Het bezwaar van (de echtgenote van) klager tegen deze beslissing is ongegrond.

Toelichting
Om te kunnen klagen moet de klager een functionele relatie met de school of het schoolbestuur hebben. Familie van personeel heeft die functionele relatie niet. Voor zover de klacht moet worden geacht (ook) te zijn ingediend door de echtgenote van klager, geldt dat zij als oud-medewerker buiten de bescherming van de klachtenregeling valt.