Datum uitspraak: 18-09-2019
Nummer uitspraak: 108903
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
In een rechterlijke uitspraak in een geschil tussen in scheiding verwikkelde ouders geeft de rechtbank het advies om schoolmaatschappelijk werk voor de leerling in te zetten.
Omdat dit niet is gebeurd, dient de vader een klacht tegen de school in.

Uitspraak van de Voorzitter
De klacht is kennelijk niet-ontvankelijk.

Toelichting
Het advies van de rechtbank is niet rechtstreeks aan de school gericht, maar is opgenomen in een uitspraak in een geschil tussen de ex-partners. De vader heeft niet het ouderlijk gezag en hem is recht op omgang met zijn zoon ontzegd. Daarom heeft de vader geen zeggenschap over de begeleiding die de school aan zijn zoon geeft. Als de Commissie deze klacht in behandeling zou nemen zou dit tot gevolg hebben dat de Commissie een oordeel velt over de vraag of de school bepaalde begeleiding (in dit geval schoolmaatschappelijk werk) al dan niet terecht (niet) heeft ingezet. Een dergelijk oordeel zou direct of indirect invloed kunnen hebben op de begeleiding door de school. Op deze wijze zou de Commissie een andere invulling aan de relatie van de vader met zijn zoon en de moeder van zijn zoon geven dan die door de burgerlijke rechter op dit moment is bepaald. Dit acht de Commissie een ongewenst en ook onjuist gevolg van de klachtenprocedure.