Datum uitspraak: 14-06-2019
Nummer uitspraak: 108750
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werknemer is sinds 1 augustus 2018 in dienst van een stichting voor voortgezet onderwijs. Deze stichting heeft personeel, waaronder de werknemer, overgenomen van een andere onderwijsinstelling. De werknemer is overgenomen met de informatie dat hij eerstgraads bevoegd is voor het voortgezet onderwijs. Omdat dit niet juist blijkt te zijn, wil de leidinggevende van de werknemer door middel van een functioneringstraject vaststellen of de werknemer pedagogisch didactisch bekwaam is. Daarvoor is een gesprekkencyclus gepland. De werknemer klaagt over de gesprekkencyclus en de invulling daarvan. 

Oordeel van de Voorzitter
De behandelend voorzitter verklaart de werknemer kennelijk niet-ontvankelijk in zijn klacht. Het bezwaar van de werknemer oordeelt de Voorzitter ongegrond. 

Toelichting
De Commissie behandelt geen klachten van werknemers die betrekking hebben op hun rechtspositie. De klachtencommissie heeft geen taak in het beslechten van rechtspositionele geschillen. De gesprekkencyclus is op de werknemer gericht, maar niet gebleken is dat dit is gedaan om de werknemer te benadelen. Van onheuse bejegening is niet gebleken. De klacht van de werknemer over de gesprekkencyclus en de invulling daarvan is rechtspositioneel van aard.

Trefwoorden: