Datum uitspraak: 23-08-2021
Nummer uitspraak: 109582
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling is hoogbegaafd en ouders schrijven hem in op een school waar hoogbegaafdenonderwijs wordt gegeven. De leerling komt in groep 2 maar het gaat niet goed met hem. Hij  komt niet tot leren lezen en zijn gedrag op school geeft zorg.
Uiteindelijk houden ouders hem thuis. De school vraagt bij het samenwerkingsverband (swv) een toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs aan die wordt toegekend. Hierna vinden ouders toch een andere reguliere school voor de leerling. Zij vragen het swv om extra begeleiding van hun kind te bekostigen, maar het swv weigert dit.

Advies van de Commissie
De klachten zijn ongegrond.

Toelichting
Het is de school niet gelukt om de leerling op een passende manier begeleiding te bieden.
De school en ouders spreken elkaar tegen over afspraken die gemaakt zouden zijn en over de opvolging daarvan. Niet vast te stellen is wie hierin gelijk heeft en daarom kan niet worden vastgesteld dat de school te verwijten valt dat het een niet passend aanbod had voor de leerling. Ditzelfde geldt voor het gedrag van de leerling en de handelwijze van school daarbij. De school heeft toen de leerling thuis kwam te zitten wel materiaal beschikbaar gesteld, maar ouders hebben aangegeven dat het thuiswerken met de leerling niet lukte en zij hebben dit toen stopgezet.
Voor het swv geldt dat de ouders niet een rechtstreekse relatie met het swv hebben, dat heeft de school. Daarom kunnen de ouders geen aanspraak maken op ondersteuning door het swv.